50,000 ریال
ایمنی و تجهیزات کاربردی استخر

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس واحد درسی : برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات ورزشی   موضوع : شناسایی و کاربری تجهیزات استخر   استاد : جناب آقای مهندس دستگردی   دانشجویان : ایران مسلمی ، نورالله [...]

40,000 ریال
باشگاه پیکان

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس رشته: مدیریت اماکن ورزشی نام درس: مدیریت مشارکت ها و هواداران گردآورنده گان: الناز واحدی و راحله حسین زاده

30,000 ریال
بدمینتون

درس مدیریت تاسیسات و تجهیزات استاد دستگردی دانشجویان : مسلم اسدزاده ، محمدحسین پازدار